Coronavirus (COVID 19) – Operational Resilience, Site Visits, Employee and Client Safety READ MORE >>

Discuss your project today, call on 0345 557 2777

Toggle navigation Toggle navigationMenu Close

The Welsh Construction Show 2019

Come at see us at the Welsh Construction Show on 11th September at the Village Hotel, Ewloe, Flintshire.

Regional Manager Michael Owen will be there to answer any Building Regulations questions you have – feel free to bring along drawings and plans of your project. Quadrant Director Joe Campion will also be around in the afternoon to deliver an expert seminar on the latest developments in Building Control.

See you there!

Dewch in gweld yn Sioe Adeiladwaith Cymru ar y 11eg of Fedi yng ngwesty’r Village, Ewloe.

Mi fydd Michael Owen, ein Rheolwr Rhanbarth, yn bresennol I ateb unrhyw gwestiynau Rheoliadau Adeiladu – mae croeso I chwi ddod a chynlluniau o brosiectau iw trafod.

Yn ogystal mi fydd Joe Campion, un o gyfarwyddwyr Quadrant, yn bresennol yn ystod y prynhawn I roi seminar arbenigol ar ddatblygiadau diweddaraf y maes Rheolaeth Adeiladu.

Gobeithio y gwelwn chwi yno.

https://www.twcs.wales/the-shows/flintshire/

Back to articles